Kancelaria komornicza w Legionowie

WITAMY

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Janusza Łukasza Gągolewskiego.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji (dla Wierzyciela, dla Dłużnika) oraz dokumentów do pobrania umożliwiających skuteczne przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Zachęcamy również do śledzenia przeprowadzanych przez naszą Kancelarię licytacji nieruchomości oraz ruchomości, jak również informacji dotyczących postępowania egzekucyjnego.

Funkcjonująca w Legionowie kancelaria komornicza Janusza Łukasza Gągolewskiego działa na rzecz klientów potrzebujących pomocy w egzekucji prawomocnych wyroków. Będący funkcjonariuszami publicznymi komornicy działają przy sądach rejonowych i wykonują ich orzeczenia. Dotyczą one przede wszystkim spraw:

  • pieniężnych,
  • niepieniężnych,
  • innych tytułów wykonawczych.

Stosują przy tym określone środki przymusu – celem jest wyegzekwowanie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Szczegółowy zakres czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych reguluje kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych.

Dzięki odpowiednim narzędziom i systemom teleinformatycznym w kancelarii komorniczej można uzyskać między innymi informacje dotyczące składników majątkowych dłużnika.

Ponadto na naszej stronie internetowej dostępne są informacje przydane zarówno osobom próbującym odzyskać wierzytelności, jak i mającym nieuregulowane zobowiązania finansowe.

Kancelaria komornicza działa na określonym terenie – w Legionowie oraz jego okolicach. Szczegółowy wykaz rewirów, które obsługuje, dostępny jest w zakładce „Właściwości”.

Kancelaria jest wyposażona w odpowiednie narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną i efektywną obsługę wierzycieli. Działające systemy w kancelarii:

centralna ewidencja pojazdów i kierowców - komornik legionowo System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja
komornik online - komornik sądowy legionowo Moduł Komornik Online dla systemów Komornik SQL i Kancelaria Komornika, umożliwiający podgląd danych z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej.
EPU - komornik w legionowie System umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego po uzyskaniu elektronicznego nakazu zapłaty.
ognivo - kancelaria komornicza legionowo System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych.
elektroniczne księgi wieczyste - komornicy legionowo System teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste udostępniane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.
epuap - komornicy legionowo elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej.
zus - komornik legionowo Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS.

Komornik sądowy Legionowo

Aby komornik sądowy działający w imieniu wierzycieli mógł podjąć działania w zakresie odzyskiwania należności z majątku dłużnika, wszczęte musi zostać postępowanie egzekucyjne. Taki wniosek składa się na piśmie lub do protokołu w kancelarii komorniczej w Legionowie. Obowiązkowym załącznikiem do niego jest oryginał tytułu wykonawczego, którym może być:

  • prawomocny lub podlegający natychmiastowemu wykonaniu wyrok sądu albo referendarza,
  • ugoda zawarta przed sądem, w tym przed polubownym, jak i wyrok tego ostatniego,
  • ugoda zawarta przed mediatorem,
  • inne orzeczenia i akty.

Ponadto komornikowi można zlecić sporządzenie spisu inwentarza. To ostanie jest konieczne, aby spadkobierca mógł w pełni korzystać z dobrodziejstwa inwentarza, czyli odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku. Jako funkcjonariusz publiczny ma także uprawnienia do doręczania korespondencji na zlecenie sądu lub prokuratora, przeprowadzania czynności zdjęcia pieczęci oraz osadzenia w areszcie.