Licytacje nieruchomości

Jednym ze sposobów spieniężenia majątku dłużnika zajętego w toku postępowania egzekucyjnego są licytacje przeprowadzane przez komornika w Legionowie oraz okolicach. Jest to rodzaj publicznej sprzedaży zadłużonej nieruchomości. Jej nabywcą może zostać każda osoba (poza wymienionymi w stosownych przepisach) lub podmiot prawny, pod warunkiem, że zapłacą najwyższą kwotę za zbywany majątek. Zalicza się do niego między innymi.:

 • • domy,
 • • lokale użytkowe,
 • • grunty,
 • • mieszkania,
 • • hale lub magazyny,
 • • garaże i miejsca postojowe.

Na czym polega ten proces? W pierwszej kolejności komornik ma obowiązek ogłosić ten fakt publicznie, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem wydarzenia. Umieszcza więc ogłoszenia o licytacji w budynku sądu, internecie. Informacja o sprzedaży nieruchomości powinna pojawić się także w lokalu organu gminy, który jest właściwy dla jej położenia.

W każdej z form publikacji musi się znaleźć:

 • • oszacowana wartość sprzedawanego majątku,
 • • cena wywoławcza,
 • • warunki, jakie powinien spełnić potencjalny nabywca,
 • • termin i miejsce, w którym można obejrzeć licytowany majątek oraz dokumenty z nim związane,
 • • termin składania ofert,
 • • wadium,
 • • dzień i miejsce, w którym odbędą się licytacje.

Do udziału w licytacji komorniczej wymagane jest posiadanie określonej sumy pieniędzy. Osoba zainteresowana powinna pojawić się w wyznaczonym miejscu i czasie oraz mieć przy sobie dowód tożsamości lub dokument potwierdzający pełnomocnictwo, jeśli kupuje w imieniu kogoś innego.

Proces sprzedaży nieruchomości kończy się w momencie, w którym ostatnia, najwyższa zaproponowana kwota nie zostanie przebita. 

Rzeczy kupowane w wyniku licytacji traktowane są w świetle prawa jako nabycia pierwotne. Są wolne od wszelkich wad prawnych i długów poprzednika. Nabywając nieruchomość, nie trzeba zawierać odrębnej umowy przeniesienia własności. Akt notarialny zastępuje postanowienie sądu.

Publiczne sprzedaże mogą odbywać się w dwóch terminach – jeśli w pierwszym nie dojdzie do transakcji, wówczas organizowany jest kolejny. Wtedy cena wywoławcza nie może być wyższa niż 2/3 wartości szacunkowej (w pierwszym terminie nie więcej niż 3/4) działki, budynku mieszkalnego, zakładu usługowego itp.  

Przed danym terminem warto dokładnie sprawdzić informacje dotyczące konkretnej nieruchomości, w tym jej stanu. W każdej chwili można skontaktować się w tej kwestii z komornikiem z Legionowa, jak również po to, aby upewnić się, czy zaplanowane licytacje na pewno się odbędą.

Aktualnie nie ma żadnych wpisów o licytacjach nieruchomości